Město Sušice jako významná součást Evropské unie.

V listopadu roku 2016 rada města Sušice schválila zapojení města do projektu „DynamicLight, CE 452“ v roli pasivního partnera. Aktivní roli jako jeden z hlavních partnerů projektu tehdy a dodnes zajišťuje firma Porsenna o.p.s.. V září následujícího roku zastupitelstvo města akceptovalo nabídku hlavního řešitele Univerzity aplikovaných věd ve Wismaru zapojit se do projektu jako aktivní člen a tak se podílet na výsledku svým návrhem a realizací jedním z množiny vzorků, které nakonec určí směr řešení problematiky veřejného osvětlení měst a obcí celé Evropy.

Projekt je spolufinancován z Evropského regionálního rozvojového fondu a programu INTERREG CENTRAL EUROPE.

Realizace projektu je plánována v období  01.06.2016—31.05.2019 s celkovým rozpočtem 3.505.459,- Eur.

Cíl projektu

Projekt DynamicLight se zaměřuje na snižování emisí CO2 a zlepšení energetické účinnosti veřejného osvětlení, které se podílí přibližně na 6 % z celkových emisí CO2. Pro dosažení energeticky úsporného osvětlení je však potřeba změnit současný pohled veřejnosti na možnosti při řešení této problematiky. Přestože dynamické veřejné osvětlení skýtá významný potenciál energetické účinnosti, nemá veřejný sektor mnohdy správný strategický přístup ke konverzi infrastruktury veřejného osvětlení. Pro jednoduchou aplikaci dynamického veřejného osvětlení také chybí právní rámec a od investice odrazují vyšší pořizovací náklady ve srovnání se standardním LED osvětlením. Obce pak zejména z těchto důvodů váhají s investicemi do dynamického veřejného osvětlení. Nicméně možnost zvýšení energetické účinnosti, problematika světelného znečištění a potřeba zvýšení kvality veřejného osvětlení přináší nový prostor pro využití dynamického veřejného osvětlení.

DynamicLight

Projekt demonstruje, jakým způsobem může město docílit energeticky úsporného veřejného osvětlení. Projekt mapuje a postihuje celý proces, tj. od samotné myšlenky, analýz, získání dat, jejich zanesení do GIS, strategického rozvoje, finančních modelů, pravidel pro zadávání veřejných zakázek, samotnou realizaci a hodnocení.
Vše je podpořeno realizací pilotních investičních projektů dynamického veřejného osvětlení s akcentací na spolupráci mezi koncovými uživateli a urbanisty tak, aby bylo dosaženo vysoké kvality dynamického veřejného osvětlení a jeho přizpůsobení sociálním potřebám.
V rámci projektu budou dále řešeny různé situace/modely veřejného osvětlení, typické pro evropská města.
Hlavní myšlenkou je, aby technický aspekt veřejného osvětlení byl lépe propojen s aspekty územního plánování, které by mělo být lépe přizpůsobeno technologickým možnostem. Inovativnost dynamického veřejného osvětlení spočívá v optimalizaci návrhu osvětlení veřejných prostorů, při optimalizaci množství světelných bodů a intenzity světla tak, aby se snížilo světelné znečištění a spotřeba energie.
V rámci projektu budou vyvinuty parametry pro dynamické osvětlení (jas, barva, rozptyl světla, oslnění), které splňují sociální potřeby (bezpečnost, vizuální identita, atraktivita městských částí, snížení světelného znečištění). Tyto vlastnosti budou testovány na různých typech městské zástavby za účelem další úpravy technologických standardů a předpisů dynamického veřejného osvětlení tak, aby byl lépe využit potenciál dynamického veřejného osvětlení.
Projekt položí základy pro více kontrolovatelné a kvalitnější řešení veřejného osvětlení se zvýšenou vizuální výkoností, sníženým negativním vlivem na okolí a zvýšenou bezpečností městského prostředí v celé Evropě.
Projekt přispěje ke zvýšení znalostní kapacity orgánů veřejné správy prostřednictvím transferu informací o dynamickém veřejném osvětlení a jeho využití v praxi.
Integrace dynamického osvětlení do evropských norem přispěje k ustálení dynamického veřejného osvětlení jako nedílné součásti urbanistického rozvoje měst.
Vytvořené projektové výstupy (mezi nimi územní plány měst, finanční pokyny a školení) budou usnadňovat investice do inteligentních a energeticky úsporných řešení veřejného osvětlení v dlouhodobé perspektivě.
Výstupy projektu budou sloužit jako přenosné modely pro další města a obce mimo projektové partnerství.

Partneři projektu

-       University of Applied Sciences Wismar, Německo (Lead partner)

-       Business support centre Ltd., Kranj, Slovinsko

-       PORSENNA o.p.s.., Česká republika

-       Medjimurje energy agency ltd., Chorvatsko

-       Municipality of Cesena, Itálie

-       TEA SpA, Itálie

-       Bruno Kessler Foundation, Itálie

-       Spath Micro Electronic Design GmbH, Rakousko

-       Town Gussing, Rakousko

-       Ernst Moritz Arndt University of Greifswald, Německo

-       SWARCO V.S.M. GmbH,Německo

-       German Illumination Engineering Society, Německo

-       Poltegor-Institute, Polsko

-       Hanseatic City of Rostock, Německo

-       Town of Čakovec, Chorvatsko

-       Město Sušice, Česká republika

Pilotní investice

Významným objektem a přírodní i kulturní dominantou města je vrch s kaplí Anděla Strážce, který se tyčí severovýchodně nad městem a je patrný nejen z panoramatických dálkových pohledů na město, ale je také významným pohledovým bodem z interiéru města. Tato část města byla vybrána jako pilotní oblast pro instalaci dynamického řízení veřejného osvětlení.

Vrch je svým významem specifická zóna, kam míří hojný počet turistů i místních. Ke kapli vedou schody z rodinné zástavby ulice Pod Skálou. Osvětlení je třeba zachovat decentní, parkové ze stávajících historizujících svítidel v teplých odstínech světla.

Obr. Osvětlení schodiště ke kapli Anděla Strážce bez architekturního osvětlení (vlevo) a s architekturním osvětlením (vpravo).


  Základní charakteristiky nového dynamického veřejného osvětlení v řešené oblasti jsou následující.
-    První je změna úrovně osvětlení v závislosti na čase. Nejvyšší úroveň osvětlení bude na začátku a konci noční doby a směrem ke středu noci bude klesat. Provozní profil těchto změn bude nastaven a ovládán centrálně. To přispěje nejen ke snížení energetické náročnosti, ale také k omezení světelného znečištění. Hladinu osvětlení bude možné individuálně nastavit s ohledem na společenské a kulturní akce v této oblasti.
-    Druhou charakteristikou je instalace pohybových čidel na každém světelném místě osvětlující schodiště. Tato čidla budou detekovat pohyb chodců: pokud bude prostor bez pohybu, úroveň osvětlení bude snížena na minimální hladinu. Při detekci pohybu se úroveň zvýší na úroveň,která bude dána nastavením vhodného provozního režimu.
-    Další charakteristikou je architekturní osvětlení vzrostlé zeleně, obklopující schodiště, pro zajištění prosvětlení celého prostoru a umocnění „zelené brány“ stromů v hodinách bez denního světla.
-    V rámci architekturního osvětlení kaple Anděla Strážce se zlepší její vjem z okolí díky plastičtějšímu vzhledu a rozšíření o osvětlení východní fasády a střešní části kaple. Osvětlení návrší z dálky umocní monumentalitu spojení přírodního prvku a umělé, člověkem vytvořené stavby.

Kontakty

Evgenia Mahler

Vladimír Marek

Vítězslav Malý

Projektový koordinátor

Projektový koordinátor Sušice

Projektový koordinátor ČR

University of Applied Sciences Wismar

Město Sušice

PORSENNA o.p.s.

Tel: +49038417537678

Tel: +420 376 540 140

Tel: +420 606 072 121

Email: evgenia.mahler@hs-wismar.de

Email: vmarek@mususice.cz

Email: maly@porsenna.cz

Web: http://www.interreg-central.eu/